FORUM reeks - Beeldenstrijd in crisistijd
UitgeverNederlandstalig
FormaatPaperback
Datum van uitgifte2012
ISBN-139789059319080
Opties
Leveren naar:
Spijtig genoeg konden we geen prijzen vinden voor dit product.

Beschrijving

Immigratie en integratie stonden de afgelopen vijftien jaar vrijwel onafgebroken ter discussie in Nederland. De toon, het tempo en de inhoud van dit debat zijn in deze periode echter ingrijpend veranderd. De rol van nieuwsmedia is daarbij steeds nadrukkelijker ter discussie komen te staan. Maar er is opvallend weinig aandacht geweest voor de daadwerkelijke wijze waarop berichtgeving over spanningen in de multiculturele samenleving tot stand komt. Ook is er bijna geen onderzoek dat de maatschappelijke gevolgen van deze berichtgeving in kaart heeft gebracht.Beeldenstrijd in Crisistijd toont aan dat het beeld van een hijgerige journalistiek die een uitzonderlijk en nieuwswaardig ‘trigger event’ uit sensatiezucht eenzijdig tot grote proporties opblaast, niet met de realiteit overeenkomt. Betrokken actoren (zoals de politieorganisatie en de gemeente) zijn vaak coauteur van de framing en inhoud van het nieuws. Dit wordt echter lang niet altijd zo ervaren. De betrokkenen blijven achter met een gevoel van frustratie en wrok jegens de nieuwsmedia en de als ontembaar ervaren beeldvorming, terwijl de mediatisering van de samenleving voortschrijdt. Dit onderzoek biedt meer inzicht in de mogelijkheden die betrokken (lokale) actoren hebben om zich te verhouden tot nieuwsmedia. Crisisberichtgeving over maatschappelijke spanningen kan daarmee voor de actoren die er mee te maken krijgen uitgroeien tot wat zij eigenlijk altijdal was: niet alleen een bedreiging, maar ook een kans.
E&OE. Alle handelmerken erkend.
1Prijzen worden ten minste éénmaal per dag herberekend. Prijzen kunnen gestegen zijn sinds de vorige berekening. De actuele prijs van het product op de website van de verkoper is de finale prijs. Het is niet mogelijk om de bovenstaande prijzen in real time te updaten.
2Om beter te kunnen vergelijken is er in de prijs een extra omzetkost van ongeveer 1.5% bijgerekend. Vanwege schommelingen in wisselkoersen en verschillende omzetkosten en mogelijke import taxen is het mogelijk dat de weergegeven prijs verschilt van de waarlijke prijs.